Huy động thêm Robot ép cọc chạy đua tiến độ mùa dịch

Huy động thêm Robot ép cọc chạy đua tiến độ mùa dịch

Vì yêu cầu tiến độ phục vụ công trình kiểm soát bệnh tật. Hồng Phát bổ sung thêm 01 hệ Robot ép cọc bê tông để phục vụ ép cọc công xôn lệch tâm với lực ép lên đến 200T.