Cọc D300 đến cảng X50 Đà Nẵng

Để giải quyết cho nhu cầu khan hiếm cọc tại miền Trung trong thời gian gần đây.
Công ty Hồng Phát đã ký hợp đồng vận chuyển, cung ứng gần 2 vạn mét cọc D300 đến cảng X50 Đà Nẵng phục vụ nhu cầu của các Quý đối tác.
Thuyền về đầy ắp "Cọc đẹp" cho các công trình vững chắc.

Hình ảnh cọc 15k mét cọc D300 đến cảng X50 Đà Nẵng

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát

Cọc D300 Hồng Phát