Ép cọc tròn D450 Trường Kiểm Toán Miền Trung

Ép cọc tròn đường kính D450

Dự án: Trường kiểm toán miền trung

Địa điểm: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng
Ép cọc D450
Ép cọc D450 trường Kiểm toán miền trung