Dự án đường Diên Hồng – D300

Ép cọc ly tâm D300 tại Đường Diên Hồng - Đà Nẵng.

Số lượng 40 tim.

Thời gian thi công 03 ngày.

ép cọc D300

ép cọc D300