Gói thầu móng nhà Trạm điện Hải Châu.

🏗️ Thi công đúc và ép cọc bê tông vuông 350x350 bằng Robot ép cọc.

💼

ép cọc bê tông Hồng Phát Đà nẵng

ép cọc bê tông Hồng Phát Đà nẵng

ép cọc bê tông Hồng Phát Đà nẵng

ép cọc bê tông Hồng Phát Đà nẵng

ép cọc bê tông Hồng Phát Đà nẵng

ép cọc bê tông Hồng Phát Đà nẵng

ép cọc bê tông Hồng Phát Đà nẵng

ép cọc bê tông Hồng Phát Đà nẵng

🏢 Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Phát

📍 Địa chỉ: Số 183&185 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Đà Nẵng

📞 Điện thoại: 0935 07 04 93

🌐 Website: www.mongcocmientrung.vn