Nhà khách Đà Nẵng – Công ty Hồng Phát Đúc và Ép cọc bê tông

Đúc cọc và thi công ép cọc bê tông cốt thép 350x350 tại Công trình Nhà Chỉ Huy Phòng Không Không Quân Đà Nẵng ACC-243. Địa chỉ 148 Duy Tân - Đà Nẵng.

 

Đúc và ép cọc bằng Robot

Đúc và ép cọc bằng Robot

Đúc và ép cọc bằng Robot

Đúc và ép cọc bằng Robot

Đúc và ép cọc bằng Robot

Đúc và ép cọc bằng Robot

kiểm tra mối hàn nối

kiểm tra mối hàn nối