Nhà máy kính nổi Chu Lai CFG – Đúc cọc và ép cọc bê tông 300

Nhà máy kính nổi Chu Lai CFG - Đúc cọc và ép cọc bê tông 300

Nhà máy kính nổi Chu Lai CFG - Đúc cọc và ép cọc bê tông 300

Đúc cọc bê tông theo yêu cầu

Đúc cọc bê tông theo yêu cầu

Đổ bê tông cọc

Đổ bê tông cọc

gia công cốt thép cọc

gia công cốt thép cọc

ép cọc bê tông bằng robot

ép cọc bê tông bằng robot