Nhà máy thép Hòa Phát KCN Dung Quất Quảng Ngãi – Khoan dẫn ép cọc D350

Khoan dẫn và ép cọc bê tông ly tâm D350 tại dự án nhà máy thép Hòa Phát KCN Dung Quất Quảng Ngãi.

Khoan dẫn phục vụ ép cọc Ép cọc bê tông ly tâm