Robot Ép Cọc Sunward ZYJ420

Lực ép tối đa: 420 Tấn.

Hồ sơ robot: Download