Robot ép cọc Sunward ZYJ460

Robot ép cọc Sunward ZYJ460

Công Ty Hồng Phát vừa bổ sung Robot ép cọc Sunward ZYJ460 vào lực lượng thiết bị của công ty.

Robot ép cọc Sunward ZYJ460 Thế hệ thứ 2.

Lực ép tối đa: 460 Tấn.

Hồ sơ robot: Download

Robot ép cọc Sunward ZYJ460

Sunward ZYJ460