Tổ hợp Khách Sạn Hoàng Cường Đà Nẵng – Khoan thả cọc, ép cọc D600


Thi công khoan dẫn tạo lỗ + Thả Cọc BTLT D600 + Gia Tải Ép Cọc Khách Sạn Hoàng Cường Đà Nẵng
Công trình: Tổ hợp du lịch và khách sạn Hoàng Cường
Tổng số tim cọc thi công: hơn 700 tim
Tiến độ khoan dẫn + gia tải: 60 ngày
Thiết bị: 02 Robot ép cọc + 03 dàn khoan địa chất + 01 xe cẩu 25T + 01 xe múc 0,3 m3.

Robot 680 Tấn tải và cọc D600

Robot 680 Tấn tải và cọc D600

khoan tạo lỗ bằng bentonite và thả cọc

khoan tạo lỗ bằng bentonite và thả cọc

khoan dùng bentonite

khoan dùng bentonite