Chạy đua hoàn thành nhiệm vụ những ngày cuối năm.

Chạy đua hoàn thành nhiệm vụ những ngày cuối năm.