Sky Villa Đảo Xanh – Ép cọc bê tông ly tâm D400

Ép cọc bê tông ly tâm D400 tại khu biệt thự Đảo Xanh. Hồng Phát vừa đảm nhận cung cấp cọc vừa thi công ép cọc bằng dàn máy tải lực ép lên đến 200T.

Đào đất sau khi ép cọc

Đào đất sau khi ép cọc

Tập kết cọc và chất tải ép cọc ly tâm D400

Tập kết cọc và chất tải ép cọc ly tâm D400