Huy động thêm Robot ép cọc chạy đua tiến độ mùa dịch

Huy động thêm Robot ép cọc chạy đua tiến độ mùa dịch

Vì yêu cầu tiến độ phục vụ công trình kiểm soát bệnh tật. Hồng Phát bổ sung thêm 01 hệ Robot ép cọc bê tông để phục vụ ép cọc công xôn lệch tâm với lực ép lên đến 200T.

Huy động 02 Robot ép cọc

Huy động 02 Robot ép cọc. 01 máy ép chính tâm, 01 máy ép công xôn

Máy ép cọc Robot Ép cọc công xôn lệch tâm

Máy ép cọc Robot Ép cọc công xôn lệch tâm

Huy động 02 Robot ép cọc

Huy động 02 Robot ép cọc. 01 máy ép chính tâm, 01 máy ép công xôn