Karaoke Queen Palace – ép cọc nhà phố bằng Robot

ép cọc nhà dân bằng Robot tại công trình Karaoke Queen Palace đường Xô Viết Nghệ Tĩnh TP Đà Nẵng. Sử dụng cả Robot và máy cơ để thi công ép cọc vuông 300.

Karaoke Queen Palace - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP Đà Nẵng.

Ép cọc console 120T sát nhà lân cận.

ép cọc nhà phố bằng Robot

ép cọc nhà phố bằng Robot

Ép cọc nhà phố Đà Nẵng

Ép cọc nhà phố Đà Nẵng

Ép cọc nhà dân Đà Nẵng

Ép cọc nhà dân Đà Nẵng