Nhà trưng bày đặc sản Trần quận Hải Châu – Ép cọc bê tông nhà phố

Nhà trưng bày đặc sản Trần, Ép cọc bê tông nhà phố tại đường Nguyễn Văn Linh Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công trình sử dụng cọc vuông đúc sẵn ép đến 120T.

Thi công ép cọc vuông 300 (bao gồm trắc đạc định vị tim cọc ) nhà trưng bày (Đặc Sản Trần) - Đường Nguyễn Văn Linh TP Đà Nẵng

Nhà trưng bày đặc sản Trần - Ép cọc bê tông nhà phố

Nhà trưng bày đặc sản Trần - Ép cọc bê tông nhà phố