Nhà máy điện tử Việt Hoa – Ép cọc D600

Thi công ép cọc PHC-D600A nhà máy điện tử Việt Hoa - KCN Hòa Khánh - TP Đà Nẵng bằng Robot ép cọc ZYJ 680 thế hệ 2 mới nhất của SUNWARD.

Thi công ép cọc PHC-D600A nhà máy điện tử Việt Hoa - KCN Hòa Khánh - TP Đà Nẵng

Robot ép cọc ZYJ 680 thế hệ 2

Robot ép cọc ZYJ 680 thế hệ 2