Mabuchi Motor Đà nẵng – Khoan dẫn và ép cọc D350

Hồng Phát thi công khoan dẫn guồng xoắn ruột gà và ép cọc bê tông ly tâm D350, Số lượng xấp xỉ 1000 tim, tiến độ 20 ngày tại dự án Mabuchi khu công nghiệp Hòa Khánh - Đà Nẵng.

Khoan dẫn ép cọc Mabuchi

Khoan dẫn ép cọc Mabuchi

Khoan dẫn ép cọc Mabuchi

Khoan dẫn ép cọc Mabuchi

Khoan dẫn ép cọc Mabuchi

Khoan dẫn ép cọc Mabuchi