Cầu Giáp Ba – Vĩnh Điện – Ép cọc bê tông mố cầu

Cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện - Ép cọc bê tông mố cầu

Cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện - Ép cọc bê tông mố cầu - Ép công xôn lên đến 200T/đầu cọc. Hồng Phát là đơn vị hiếm hoi ở miền Trung có thể thi công được dạng này.

Thi công ép cọc conson 200T cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện

Cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện - Ép cọc bê tông mố cầu

Cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện - Ép cọc bê tông mố cầu

Ép công xôn mố cầu 200T Cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện - Ép cọc bê tông mố cầu

Ép công xôn mố cầu 200T Cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện - Ép cọc bê tông mố cầu

Cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện - Ép cọc bê tông mố cầu

Cầu Giáp Ba - Vĩnh Điện - Ép cọc bê tông mố cầu