Nhà máy Heineken Hòa Khánh – ép cọc PHC-D400A Robot

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot. Công trình có các tiêu chuẩn kiểm định máy móc và an toàn con người rất cao.

Thiết bị và nhân lực của Hồng Phát hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn về thi công và an toàn khi tham gia các công trình Quốc Tế.

 

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot

Nhà máy Heineken Hòa Khánh - ép cọc PHC-D400A Robot