Nhà văn hóa quận Sơn Trà – Ép cọc bê tông công trình dân dụng

Thi công ép cọc bê tông 300x300.

Số lượng: 226 cọc. Thi công đại trà trong vòng 7 ngày.

ép cọc nhà văn hóa quận Sơn Trà

ép cọc nhà văn hóa quận Sơn Trà