Tòa nhà DITP – Khoan thả cọc và ép cọc D600

Tòa nhà DITP Hòa Khánh Đà Nẵng - Chủ Đầu Tư Công ty Trung Nam. Hồng Phát đảm nhận khoan thả cọc 18m và ép cọc D600 500T số lượng 500 tim cọc.

Thi công khoan dẫn và ép cọc PHC-D600.

Tòa nhà DITP - Khoan thả cọc và ép cọc D600

Tòa nhà DITP - Khoan thả cọc và ép cọc D600

Tòa nhà DITP - Khoan thả cọc và ép cọc D600

Tòa nhà DITP - Khoan thả cọc và ép cọc D600