Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đà Nẵng CDC – Ép cọc BTLT D400

Ép cọc BTLT D400 số lượng 450 tim D400 lực ép 200T bao gồm cả ép cọc lệch tâm phục vụ dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng.
Robot ép cọc 680 tấn ép cọc D400

Robot ép cọc 680 tấn ép cọc D400

Cẩu hạ cọc bê tông ly tâm D400

Cẩu hạ cọc bê tông ly tâm D400