Trường mầm non Onesky Đà Nẵng – Ép cọc bê tông trường học

Trường mầm non Onesky Đà Nẵng - Ép cọc bê tông trường học. Ép cọc thí nghiệm bằng máy cơ, ép cọc đại trà bằng Robot để tăng tiến độ thi công.

Thi công ép cọc thử.

Ép cọc thí nghiệm bằng dàn cơ

Ép cọc thí nghiệm bằng dàn cơ

Thi công ép cọc đại trà bằng robot hoàn thành khối lượng 100 tim cọc trong vòng 5 ngày.

Ép cọc đại trà bằng Robot

Ép cọc đại trà bằng Robot