Đúc cọc BTCT 300×300 tại xưởng Hồng Phát

img_1912
img_1883 img_1918 img_1916

IMG_1949 IMG_1948 IMG_1947 IMG_1946 IMG_1945 IMG_1944 IMG_1958 IMG_1954