Trường PEGASUS Đà Nẵng – Khoan bentonite và ép cọc D350

Khoan dẫn và ép cọc D350 tại dự án trường PEGASUS Đà Nẵng. Số lượng 200 tim D350. Sử dụng công nghệ khoan bentonite tạo lỗ trước khi ép cọc.

Robot, máy khoan tạo lỗ, ép cọc D350

Robot, máy khoan tạo lỗ, ép cọc D350