Đại học Y Phan Châu Trinh – Khoan dẫn và ép cọc D400

Khoan dẫn và ép cọc D400, Hồng Phát đảm nhận cung cấp cọc bê tông ly tâm đến chân công trình và thi công khoan dẫn trước khi ép cọc D400.
Robot ép cọc 460

Robot ép cọc 460