X2 Hội An – Khoan dẫn cát và ép cọc ly tâm D400

Hồng Phát đảm nhận ép cọc trọn gói từ cung cấp cọc D400, trắc đạc, khoan dẫn cọc, ép cọc D400 lực ép Pmax 220T.

Hồng Phát đảm nhận trọn gói từ cung cấp cọc D400, trắc đạc, khoan dẫn cọc, ép cọc

Hồng Phát đảm nhận trọn gói từ cung cấp cọc D400, trắc đạc, khoan dẫn cọc, ép cọc

 

Hồng Phát đảm nhận trọn gói từ cung cấp cọc D400, trắc đạc, khoan dẫn cọc, ép cọc

Hồng Phát đảm nhận trọn gói từ cung cấp cọc D400, trắc đạc, khoan dẫn cọc, ép cọc