Hình ảnh gia công đầu cọc vuông và cọc tròn trước khi làm đài móng.

Hình ảnh gia công đầu cọc vuông và cọc tròn trước khi làm đài móng.
Hồng Phát chung bước cùng những công trình vững chãi của Quý đầu tư.

Gia công đầu cọc vuông

Gia công đầu cọc vuông

Gia công đầu cọc tròn

Gia công đầu cọc tròn