Phân xưởng đúc cọc và bãi cọc

img_1870 img_1871_edit img_1872_edit img_1860_edit